सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची सुधारीत जाहीरात सन - २०२१-२२

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रकल्पाचा माहे नोव्हेम्बर २०२१ चा फिरता दौरा

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर विविध पदांची जाहिरात सन - २०२१-२२

लघु पाटबंधारे विभाग

दिवाळी च्या भेटवस्तू महिला बचत समूहांकडून खरेदी कराव्यात; योगेश कुंभेजकर

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता भरावयाचे फॉर्म (पहिल्या,दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्याकरिता भरावयाचा हार्ड कॉपी फॉर्म )

आरोग्य विभागाच्या बनावट वेबसाईटपासून उमेदवारांनी सावध राहावे : जिल्हाधिकारी

भारताच्या 75 व्या सुवर्ण महोत्सवि वर्षाच्या कार्यक्रम अंतर्गत

भारताच्या 75 व्या सुवर्ण महोत्सवि वर्षाच्या कार्यक्रम

कार्यक्रम