सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

NHM- अंतर्गत On Call Basis विशेषतज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्याकरीता रिक्त पदांची सुधारित जाहीरात २०२३-२४.

NHM - अंतर्गत पिअर सपोर्टर पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४.

NHM - अंतर्गत योग प्रशिक्षक पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४

आरोग्य विभागाकरिता Tab Amlodepine 5 mg व Tab IFA औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत जाहिरात

NHM अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदाकरीता जाहिरात 2023-24.

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, नागपूर कंत्राटी तत्वावर पदभरतीकरीता जाहीरात सन २०२३-२४

अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाकरीता जाहिरात 2023-24 रद्द करण्याबाबत सुचना

सरळसेवा भरती प्रक्रिया परिक्षा शुल्का बाबत सन २०१९ व २०२१

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर Medical Officer (MBBS) पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीकरीता जाहिरात.

Application Invited for Resource Person under District Mental Health Program

सरळसेवा भरती 2023
कार्यक्रम
Latest Headlines

मेरी माटी, मेरा देश या उपक्रम

जिल्हयातील शाळांत होणार विद्यार्थ्यांची दृष्टिदोष तपासणी.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हातील ३७२ पाणी पुरवठा योजनांचा भूमिपूजन समारंभ.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या दि. २६ नोव्हेंबर ते दि. ६ डिसेंबर २०२२ समता पर्व चा समारोप

दि. ६ डिसेंबर, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जिल्हा परिषद नागपूर प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

उमेद महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यकम

समुपदेशन प्रक्रियेकरिता नवीन सुधारित कार्यक्रम - शिक्षण विभाग

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत हात पंपाची देखभाल व दुरूस्ती करिता टेंडर