सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.23/11/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) Senior Assistant या पदाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.17.11.2023 व दि.20.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामिण पाणी पुरवठा) Junior Engineer (Civil) (Work / Rural Water Supply) या परिक्षेचे वेळापत्रक.

सरळ सेवा पदभरती-2023 करिता परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.01.11.2023 व दि.02.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 सुधारीत Livestock Supervisor दि.17.10.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.15/10/2023 व दि.17/10/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

प्रवेशपत्र (Hall Ticket) बाबत सूचना .

सरळसेवा भरती - 2023 परीक्षे संदर्भात काही समस्या असल्यास दिलेल्या ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

सरळसेवा भरती सन 2023 जि. प. नागपूर ऑनलाईन परिक्षेसाठी माहिती पुस्तीका.

ऑन लाईन प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठीची Demo Link.

Latest Headlines

Advertisement for Law Internship Vacancy at Zilla Parishad,Nagpur

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन 10 % पदभरती सन- 2023.

30 जून सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी यांचे काल्पनीक वेतनवाढीसह इतर लाभासाठी सेवानिवृत्ती प्रकरणाची यादी

NHM Specialist MO Walk in Interview Advertisement Dt.20-11-2023

IFC Block Anchor निवड व प्रतीक्षा यादी

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन 10_ % पदभरती करीता सुधारीत संभाव्य निवड यादी सन-2023

योग प्रशिक्षक यांची अंतिम यादी आणि पदस्थापना समुपदेशन सुचना.

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत जाहिरातीचे शुद्धिपत्रक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, नागपूर

सन २०२३ -२४ करीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय नरखेड करिता पुर्ण वेळ तत्वावर विशेषतज्ज्ञांची पदे भरण्याकरिता जाहिरात.

योग शिक्षक निवड झालेले व निवड न झालेल्या उमेदवारांची यादी

कार्यक्रम
Latest Headlines

मेरी माटी, मेरा देश या उपक्रम

जिल्हयातील शाळांत होणार विद्यार्थ्यांची दृष्टिदोष तपासणी.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हातील ३७२ पाणी पुरवठा योजनांचा भूमिपूजन समारंभ.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या दि. २६ नोव्हेंबर ते दि. ६ डिसेंबर २०२२ समता पर्व चा समारोप

दि. ६ डिसेंबर, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जिल्हा परिषद नागपूर प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

उमेद महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यकम

समुपदेशन प्रक्रियेकरिता नवीन सुधारित कार्यक्रम - शिक्षण विभाग

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत हात पंपाची देखभाल व दुरूस्ती करिता टेंडर