बातम्या

नागपूरच्या ग्रीन प्रोजेक्टची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल

वनामतीच्या संचालकांची ग्रेट भेट.

बचतगटांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे,सरस प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.

जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्हातील ३७२ पाणी पुरवठा योजनांचा भूमिपूजन समारंभ.

इन्फ्लुएंझा घाबरू नका जागरूक राहा

विद्यार्थ्यांनो प्रत्येक संकटात नवीन संधी शोधा सीईओ सौम्या शर्मा यांचा विद्यार्थ्यांना कानमंत्र काटोलातील स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्राला भेट

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांची कामे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व गुणवत्तापूर्ण .

सीईओंच्या प्रश्नांना चिमुकल्यांचे समर्पक असे उत्तर,कॉफी विथ सीईओ अंतर्गत विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद

जि.प.नागपूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी काटोल तालुक्यातील गावांमध्ये आकस्मिक भेटी .

आता दिव्यांगांना घरबसल्या मिळेल विविध योजनांचा लाभ,दिव्यांग उन्नती नागपूर पोर्टल आशेचा किरण.

सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

दि. २९/०३/२०२३ रोजी होणाऱ्या समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता समुपदेशनास पात्र झालेल्या उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी व सुचना.

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरिता घेण्यात येणाऱ्या समुपदेशन फेरी करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना

नागपूर जिल्ह्यासाठी समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता दि - १०/०३/२०२३ रोजी होणारे समुपदेशन रद्द करण्याबाबत सुचना

दिनांक 16.03.2023 रोजी आयोजीत कामवाटप सभेची जाहीरात प्रसिध्द करण्याबाबत

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी माहे जानेवारी 2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात सन -२०२२-२३ नुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेचा सन - २०२२-२३ ते २०२६-२७ चा पंचवार्षिक बृहत आराखडा.

सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, पट्टीबंधक संवर्गाच्या तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी-२०२३

सामान्य प्रशासन विभागा अंतर्गत सर्व संवर्गाची तात्पुरती 2023 ची सेवाज्येष्ठता यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जि. प. नागपूर करीता 11 महिने कालावधीसाठी मासिक तत्वावर (Monthly Basis) आणि अभियानाच्या मागणीनुसार (On Call Basis) भाडेतत्वावर वाहन घेणेबाबत.

कार्यक्रम
Latest Headlines

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या दि. २६ नोव्हेंबर ते दि. ६ डिसेंबर २०२२ समता पर्व चा समारोप

दि. ६ डिसेंबर, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जिल्हा परिषद नागपूर प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

उमेद महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यकम

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रकल्पाचा फिरता दौरा दैनदिन कार्यक्रम माहे डिसेंबर २०२१

Anukampa Prtiksha Yadi 2021

अनुकंपा उमेदवारांची प्रस्तावित निवड यादी 2020

समुपदेशन प्रक्रिया 2020 - शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर

समुपदेशन प्रक्रियेकरिता नवीन सुधारित कार्यक्रम - शिक्षण विभाग

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत हात पंपाची देखभाल व दुरूस्ती करिता टेंडर