पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन २०१९-२० पात्र / अपात्र ठरलेले उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन २०१९-२० पात्र / अपात्र ठरलेले उमेदवारांची यादी ..

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०..

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात (आरोग्य विभाग)

राज्यात कोरोना (कोविड-19) चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेवून जिल्हयामध्ये उद्रेक सदॄश परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हयात राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांतर्गत तसेच जिल्हा एकात्मि..