सरळसेवा भरती 2023

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.23/11/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) Senior Assistant या पदाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.23/11/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) Senior Assistant या पदाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक. ..

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.17.11.2023 व दि.20.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामिण पाणी पुरवठा) Junior Engineer (Civil) (Work / Rural Water Supply) या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.17.11.2023 व दि.20.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामिण पाणी पुरवठा) Junior Engineer (Civil) (Work / Rural Water Supply) या परिक्षेचे वेळापत्रक...

सरळ सेवा पदभरती-2023 करिता परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना

सरळ सेवा पदभरती-2023 करिता परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना..

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.01.11.2023 व दि.02.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.01.11.2023 व दि.02.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक..

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 सुधारीत Livestock Supervisor दि.17.10.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 सुधारीत Livestock Supervisor दि.17.10.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक..

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.15/10/2023 व दि.17/10/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.15/10/2023 व दि.17/10/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक...

प्रवेशपत्र (Hall Ticket) बाबत सूचना .

प्रवेशपत्र (Hall Ticket) बाबत सूचना ...

सरळसेवा भरती - 2023 परीक्षे संदर्भात काही समस्या असल्यास दिलेल्या ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

सरळसेवा भरती - 2023 परीक्षे संदर्भात काही समस्या असल्यास दिलेल्या ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा...

सरळसेवा भरती सन 2023 जि. प. नागपूर ऑनलाईन परिक्षेसाठी माहिती पुस्तीका.

सरळसेवा भरती सन 2023 जि. प. नागपूर ऑनलाईन परिक्षेसाठी माहिती पुस्तीका..

ऑन लाईन प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठीची Demo Link.

ऑन लाईन प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठीची Demo Link. ..

सरळसेवा भरती सन 2023 जि. प. नागपूर वेळापत्रक..

सरळसेवा भरती सन 2023 जि. प. नागपूर वेळापत्रक....

प्रवेश पत्र (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

प्रवेश पत्र (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे...

सरळसेवा भरती प्रक्रिया परिक्षा शुल्का बाबत सन २०१९ व २०२१

सरळसेवा भरती प्रक्रिया परिक्षा शुल्का बाबत सन २०१९ व २०२१..

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.४

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.४..

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.1

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.1..

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.2

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.2..

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.3

जाहिरात क्र.१-२०२३ शुद्धिपत्रक क्र.3..