जाहिराती

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |
 

2_1  H x W: 0 x

 
आरोग्य विभागाअंतर्गत औषधी खरेदीच्या ई निवीदेची द्वितीय मुदतवाढ सुचना download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांचे selected and waiting list download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
जिल्हा परिषद नागपूर सरळसेवा पदभरती सन 2019
 
जाहिराती करिता खालील निळ्या लिंक वर क्लिक करा
 
 
 
आशा स्वयंसेविका योजनेअंतर्गत जिल्हा व मनपा स्तरावरील गट प्रवर्तकांची पदभरती जाहिरात download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
 
आशा योजना गटप्रवर्तक - पात्र व अपात्र यादि
 
 
शुध्दीपत्रक -
 
गटप्रवर्तक पदाकरिता मुलाखतीनंतर पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी -
 
राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांचे पदभरती जाहिरात download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांचे पदभरती 2019-20 - पात्र व अपात्र यादि download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
NHM पदभरती २०१९-२० मुलाखती करीता पात्र उमेदवारांची यादी download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
NHM पदभरती २०१९-२० मुलाखती करीता पात्र उमेदवारांची यादी download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
NHM पदभरती २०१९-२० मुलाखती करीता पात्र उमेदवारांची यादी download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
CHO-HWC SECOND RECRUITMENT ADVERTISEMENT
 
बांधकाम विभाग - सामुहिक विकास अशा एकत्रित निवीदा download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान नागपूर अंतर्गत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र विकास कल्याण योजना निधी अंतर्गत मौजा कान्होलीबारा ता. हिंगणा येथील शिवण खेडी महादेव मंदिर येथील कामाची ई निविदा
 
 
Aagargaon tah hingana
 
Khapa sonar
 
 
Tender No 25 Fetri Ta Nsgpur
 
 
Khapa sonar Ta. Katol
 
 
मौजा कान्होलीबारा ता.हिंगणा
 
 
निवीदा जाहिरात download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा
 
 
महिला बाल कल्याण विभाग
 
Rural Water Supply Division
 
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग
 
District Water and Sanitation Mission Cell ZP NAGPUR
 
9 phe fetri Nagpur
 
 
Driver Tender - आरोग्य विभाग
 
 
राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग शिक्षक (सत्र निहाय ) पदांचे पदभरती जाहिरात download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.
 
राष्ट्रिय आरोग्य अभियान अंतर्गत CHO पदांची पदभरती 2019-20 - पात्र व अपात्र यादि download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.