स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत व्यावसायिक संस्था/कंपनी म्हणून कार्य करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची सूची (Empanelment) तयार करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) सादर करणे करिता आवेदन करण्याबाबत.

NAGPURZP    20-Jun-2024
Total Views |