निवडणूक सहभाग कार्यक्रम #SVEEP चे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी औद्योगिक/कारखान्यामधील कामगारांकरिता 'I am a Proud Voter' या विषयावरील मतदार स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.

NAGPURZP    27-Mar-2024
Total Views |