मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणुक सहभाग कार्यक्रम (SVEEP) अंतर्गत शहरी भागात Housing Societies मध्ये मतदार स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.

NAGPURZP    27-Mar-2024
Total Views |