कृषि अधिकारी (महा. विकास सेवेचे विकल्प दिलेले) व विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी

NAGPURZP    22-Apr-2022
Total Views |
कृषि अधिकारी (महा. विकास सेवेचे विकल्प दिलेले) व विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी साठी येथे क्लिक करा - Download Document