NHM Padbharti

NAGPURZP    09-Jul-2020
Total Views |
RBSK अंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी (पुरष), वैद्यकिय अधिकारी (स्त्री), औषध निर्माता या पदाकरीता निवड झाालेल्या उमेदवारांनी सोबत जोडलेल्या Preference Form मध्ये रिक्त पदांच्या यादीचे अवलोकन करून Preference भरून स्वाक्षरीनिशी दि. 10/07/2020 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यत संबंधित पदाच्या ई-मेल वर पाठविण्यात यावे