अधिकारी

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |
अधिकारी संरचना
बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1957 साली त्रिस्तरीय पंचायती राज पध्दतीची शिफारस केली. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा 1961 स्थापन केला आणि कायद्यानुसार 1 मे 1962 रोजी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीचा अंगिकार केला.
  • राज्य शासन
  • जिल्हा परिषद
  • पंचायत समिती
  • ग्रामपंचायत

s1_1  H x W: 0


s2_1  H x W: 0

जिल्हा परिषद, नागपूर चे अधिकारी दुरध्वनी क्रमांकासह

अ.क्र. पदनाम संपर्क
1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0712-2561461
2 अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2558162
3 प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 2560567
4 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग 2565145
5 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत नागपूर 0712-2564203
6 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग 0712-2520123
7 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी  (पाणी व स्वच्छता विभाग) 0712-2550398
8 मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी 0712-2565046
9 कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) 0712-2561508
10 शिक्षणाधिकारी प्राथमिक 0712-2560902
11 शिक्षणाधिकारी माध्यमिक 0712-2560902
12 जिल्हा आरोग्य अधिकारी 0712-2560653
13 जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी 0712-2560150
14 समाज कल्याण अधिकारी 0712-2564324
15 जिल्हा कृषी अधिकारी 0712-2562116
16 कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) 0712-2561785
17 कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन 0712-2560212